Är du en riktig träskalle?

20 december, 2016

Med vårt test kan du äntligen bevisa det!

Gör vårt test inom träkunskap och visa för dig själv och vännerna att du kan dina grejer. Frågorna är framtagna i samarbete med Svenskt Trä.

Testet består av tio flervalsfrågor. Lycka till!

 

1) Vid användning inom byggsektorn värderas gran och furu lika med några undantag. Vilket av nedan är ett sådant undantag?
2) Vad menas med finsågad yta?
3) Av en stock blir cirka 55 % sågade varor. Vilket av nedan är en bidragande orsak?
4) Vilken är den starkaste produkten tillverkad av svenskt granvirke?
5) Kan en fuktkvot vara större än 100 %?
6) Hur stor är avverkningen i förhållande till tillväxten i Sverige?
7) Hur lång är tillväxtcykeln från planta till fullvuxet träd i Mellansverige?
8) Varför torkas merparten av produktionen  i sågverk?
9) Vilket av dessa tre trädslag är vanligast i Sverige?
10) Vad menas med dimensionshyvlat virke?

Sanningens ögonblick!

Tryck på "Klar" för att se ditt resultat! 

 

 

Kommentera

Kommentarer