Nyheter

Så minskar du materialspillet som byggare

16 juli, 2018

så minskar du materialspillet som byggare

Våra kunder har förstås stenkoll på detta, men repetition är aldrig fel.

Genom att minska ditt materialspill och avfall kan du bidra till stora miljömässiga och ekonomiska vinster. Och förändringarna och åtgärderna det innebär för dig i ditt dagliga arbete behöver varken vara stora, svåra eller tidskrävande. Här har du en checklista för att minska spillet som byggare:

Analysera ditt spill och avfall

Hur ser ditt spill ut i dagsläget? Tänk igenom följande:

• Vilken sorts spill och avfall uppstår i ditt dagliga arbete?
• Varför uppstår det?
• Hur påverkar spillet och avfallet miljön?
• Vad använder du för material?
• Hur hanterar du materialet?
• Vad använder du för byggmetoder?

Vanliga anledningar till att spill uppstår inom byggbranschen

• Felaktiga mått- eller mängdanpassningar
• Användning av hjälputrustning i form av till exempel plank, verktyg eller ställningar som kasseras efter användning
• Användning av engångsförpackningar
• Skadat eller felaktigt material som slängs
• Överblivet material som inte används
• Färdigbyggda delar med skador som kastas

Så minskar du spillet på egen hand

• Använd standardiserade lösningar
Genom att använda standardiserade lösningar behöver färre materialdelar kapas. Kapning leder till att produktionsavfallet ökar eftersom överblivna delar ofta kastas.

• Optimera materialresurserna och måttbeställ ditt material
Se till att, redan från början, anpassa tillverkningen av material efter önskade mått. Då minskar mängden materialspill avsevärt.

• Använd prefabricerade lösningar
Använd om möjligt förhandstillverkade lösningar – speciellt när det kommer till återkommande delar. Då tillverkningen sker i en kontrollerad miljö, är det lättare att upptäcka spillmoment i framställningsprocessen. Dessutom reduceras byggtiden.

• Planlägg ditt arbete noggrant
För de flesta är detta en självklarhet, men var noga med att planlägga ditt arbete – förslagsvis i en 3D-skiss – för att undvika felbygge. Att börja bygga innan ritningarna är helt färdiga leder ofta till spill och onödigt avfall.

• Mät avfallet och materialflödet
Ha som vana att mäta allt material som kommer in till bygget och var noga med att följa upp detta i förhållande till beräknade mängder. Då får du bättre koll på avfallet.

• Använd rätt förpackningar
Se alltid till att förpackningarna du får eller använder är lagom avvägda för att skydda varan. Och välj, i den mån det går, återanvändningsbara förpackningar istället för engångsförpackningar.

• Bygg med framtidsperspektiv
Ta hänsyn till användarperspektivet. Hur kommer byggnaden användas? Kommer den ändra verksamhet eller funktion längre fram? Kommer lösningar för till exempel el, ventilation och avlopp fungera i längden? Ett minskat ombyggnadsbehov minskar helt enkelt det framtida avfallet.

• Bygg in material i projektet
Allt material som inte byggs in i projektet resulterar i materialspill. Under 90-talet gjordes en studie gällande materialspill – med information hämtad från examensarbetet “Materialspill i byggnadsproduktionen” – där några av de vanligaste materialen undersöktes på flera byggarbetsplatser. I studien visade det sig att 79-96% av levererad mängd material byggdes in, medan resten blev till spill. Och då räknades endast spillet på byggarbetsplatsen in – inte det på fabriken där materialet tillverkades. Materialspillets kostnad brukar uppskattas till 4-12% av den totala kostnaden i ett projekt.

• Tänk på miljön
För att minimera och undvika önskvärda kemikalier i ditt material; använd anpassade system som till exempel BASTA – system med syftet att fasa ut särskilt farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter. Detta för att minimera risken för hälsovådligt spill och avfall.

Om du arbetar som anställd byggare behöver ofta många förändringar ske på företagsnivå, där företaget i fråga behöver skapa förutsättningar för förebyggande av spill och avfall. mycket kan du dock påverka själv. Följ ovan checklista för att minska materialspillet som byggare. Lycka till!

Källor:
http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/att-minska-byggavfallet.pdf

https://www.bastaonline.se/

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:616449/FULLTEXT01.pdf

Starta eget inom byggbranschen: Det här ska du tänka på

8 juli, 2018

starta eget inom byggbranschen. det här ska du tänka på.

Att driva eget inom byggbranschen kan vara roligt, utmanande och lärorikt. Och gör du det på rätt sätt kan du nå framgång och bygga en stabil och framgångsrik verksamhet. Här kommer en liten checklista på ett par saker som kan vara bra att tänka på innan du kör igång. Den täcker knappast allt, men kan säkerligen vara en hjälp på traven.

Gör en lista över dina specifika expertisområden inom bygg

Det första steget är att du faktiskt bestämmer dig. När du har gjort det bör du sammanställa en lista över dina specifika expertisområden inom bygg och fundera över: Vad är du bra på? Vad tycker du är roligast att göra? Och vilka av dina kompetenser finns det stort behov av i branschen?

Försök gärna att hitta din “USP”, det vill säga din “Unique Selling Point” eller det som skiljer dig från andra. Din “USP” kan vara allt från att du arbetar inom ett specifikt område lokalt, till att du är specialist på en viss byggteknik.

Skriv ner vad du behöver för att kunna driva eget inom byggbranschen

Fortsätt sen med att inventera den utrustning du redan har. Detta för att ta reda vad du behöver för att komma igång: Vilka verktyg, maskiner, arbetskläder och transportmedel krävs? Gör en lista och jämför priser innan du börjar komplettera med det som saknas.

Teckna försäkringar anpassade till byggbranschen

Rätt försäkringar skyddar dig om något går fel i ditt yrkesmässiga utförande. Dessutom är det betryggande för kunden att veta att du har en ansvarsförsäkring som täcker upp kostnader för eventuella misstag. För din dyra utrustning, såsom verktyg, maskiner och fordon, bör du teckna både en fordonsförsäkring och en försäkring för egendom och verksamhetsavbrott.

Om du anställer personal bör du teckna personalförsäkringar för var och en då det ger ett tryggt skydd vid eventuell olycka eller sjukdom. Det finns även anpassade branschförsäkringar, till exempel försäkring för byggföretag, som täcker det mesta inom byggbranschen.

Gör en konkurrentanalys

Ta reda på hur liknande yrkesverksamma i ditt område tänker och agerar. Hur mycket tar de betalt och vad erbjuder de för tjänster?

Så tar du betalt som byggare

Egenföretagandet innebär att den ekonomiska tryggheten till stor del försvinner. Och att sätta rätt priser kan, till en början, vara svårt. Du måste ta hänsyn till arbete, material och vinst, samtidigt som priserna bör förbli konkurrenskraftiga.

Att ta för lite betalt kan, utöver den ekonomiska förlusten, ge intryck av brist på kompetens eller seriositet. Samtidigt kan ett för högt pris göra att du förlorar uppdrag.

Om du erbjuder samma eller liknande tjänster som dina konkurrenter bör du vara tydlig med vad eventuella prisskillnader innebär. Om du tar mindre betalt – berätta varför så kunden inte tror att dina tjänster är sämre än någon av konkurrenternas. Om du tar mer betalt – var noga med att berätta exakt vad kunden betalar extra för, vare sig det är den snabba leveransen, den höga kvaliteten eller det dyra materialvalet.

Och kom ihåg att hålla dig vän med konkurrenterna – du vet aldrig när du kan vara i behov av en underleverantör eller hantverkare som har andra kompetenser än du har.

Fundera kring följande när du sätter dina priser:

 • Vad kostar det att ta fram produkten eller utföra tjänsten? Alltså – vad kostar varorna i fråga och hur mycket kostar det att utföra dina tjänster? I beräkningen bör du ha med allt från tillverkning, transport och lokalhyra till administrativa utgifter, eventuella löner och friskvårdsbidrag.
 • Ta fram din “break even”: Alltså – räkna ihop ovan kostnader och dela det med antal enheter eller tjänster du förväntas sälja. Att ta fram en “break even” innebär att du tar fram lägsta prisnivå för att verksamheten överhuvudtaget ska gå runt.
 • Räkna in vinster: Nästa steg är att räkna in eventuella vinster. Vad behöver du tjäna per tjänst för att verksamheten ska bli lönsam?
 • Hur tänker dina kunder? Gör research och ta reda på vilka dina potentiella kunder är. Undersök målgruppen och ta reda på vad de har för preferenser. Vilka sorts tjänster värdesätter de? Hur priskänsliga är de? Och vad kännetecknar deras köpvanor?

Så skaffar du dina första kunder

Det kan vara svårt att, som nybliven egenföretagare inom byggbranschen, hitta kunder och behålla dem under en längre tid. Många byggföretag lägger anbud för att tilldelas byggprojekt, och det kan vara svårt att som nybliven entreprenör konkurrera i dessa budgivningar. Du måste alltså se till att bygga upp ditt rykte och nätverka med allt från lokala hantverkare till personer som helt och hållet står utanför branschen.

Här är ett par metoder att ta till för att skapa kännedom kring ditt företag:

 • Mun till mun-metoden: I byggbranschen är det många gånger rekommendationer människor emellan som leder till nya kunder. Se till att ordet sprids så att du på så sätt kan visa att du finns.
 • Ta hjälp av dina nära och kära: Berätta för vänner och familj om ditt nya företag och be dem sprida ordet vidare. En personlig rekommendation känns ofta tryggt, speciellt när det handlar om tjänster som ska utföras i det egna hemmet.
 • Skaffa en Facebooksida: Marknadsför ditt företag på Facebook och posta relevant innehåll som dina potentiella kunder kan tänkas vara intresserade av. Tänk på att du snarare ska skapa värde för dina följare än att prata om dig och dina tjänster.
 • Annonsera i tidningar: Lägg en liten del av din budget på att annonsera i lokala och regionala tidningar. Mät, efter ett tag, effekten för att se om det lönar sig.
 • Dela ut material: Tryck upp visitkort och dela ut flygblad. Varför inte erbjuda en välkomstrabatt till dina första kunder?

Lycka till med egenföretagandet!

Källor:

hemsida24.se

1000affarsideer.se

www.if.se/

 

6 övningar för byggarbetare

17 juni, 2018

bra träning för byggarbetare och hantverkare

Att jobba som byggare innebär ofta tunga lyft och att man arbetar med armarna ovanför huvudet – något som kan vara slitsamt för kroppen. Så hur gör man för att kroppen ska hålla in i pensionsålder? Alexandra Bylund, utbildad personlig tränare genom SAFE education, tipsar om övningar som inkluderar hela kroppen och som ger dig den stabilitet, styrka och rörlighet du behöver i ditt arbete.

Övningarna är enkla att utföra, de kräver inte särskilt mycket tid och passar bra vare sig du redan tränar aktivt eller är nybörjare. Gör varje övning två till tre gånger i veckan, à 10 x 3 repetitioner.

Knäböj

knäböj bra för byggarbetare

Om du arbetar mycket fysiskt förutsätter det att du har starka knän. Upplever du smärta i knäna kan du ofta förbättra det genom att träna dina sätesmuskler – alltså kroppens största muskler. Det är nämligen styrkan i sätet som ger stabilitet i knäna. Knäböj tränar i princip hela din kropp eftersom du under övningen aktiverar ländrygg, hela magmuskulaturen, höftböjarna, bak- och framsida lår och kanske viktigast av allt; sätesmusklerna.

Så här gör du:

 • Ställ dig axelbrett isär, eller bredare, med benen och vinkla tårna en aning utåt.
 • Korsa armarna över bröstet, brösta upp dig och ha en stolt hållning.
 • Böj på benen som om du skulle sätta dig ner på en stol. Behåll den stolta hållningen med bröstet utåt och gå gärna så djupt ner att knävinkeln blir mindre än 90 grader.
 • Res dig upp igen och repetera.

Om du vill förenkla övningen kan du använda en riktig stol att sätta dig på när du går ner i övningen. Vill du däremot avancera så är det “ass to the grass” som gäller, det vill säga att rumpan går nästan ända ner i marken innan du reser dig upp igen.

Utfallssteg

utfallssteg bra för byggarbetare

Utfallssteg är ungefär samma rörelse som när du går i trappor och aktiverar både ben och sätesmuskler. Övningen tränar dessutom upp din balans, koordination och kroppskontroll vilket är bra för dig som byggare.

Så här gör du:

 • Sätt händerna i midjan.
 • Stå med fötterna höftbrett isär.
 • Håll överkroppen rak, lyft bröstet och ha en stolt hållning så att du inte faller framåt i övningen.
 • Ta ett relativt stort steg framåt med ditt ena ben och böj det bakre benet tills ditt knä precis snuddar vid marken. Se till att det främre knäet alltid pekar rakt fram så att det inte faller in mot mitten.
 • Ta sen ett lika stort steg fram med det bakre benet så att dina utfallssteg blir som en gång framåt.

Om du vill förenkla övningen, vilket du bör göra om dina knän faller in mot mitten, kan du låta bli att gå ända ner till marken med det bakre knäet.

Magövning

magövning för hantverkare och byggare

Den här magövningen tränar bålen och dina sneda magmuskler vilket kan förebygga ryggsmärtor. Bålen fungerar som “kroppens hus” och det är viktigt att både tak, väggar och golv håller ihop och är starka.

Så här gör du:

 • Sätt dig på golvet med benen rakt framför dig, med knäna lätt uppdragna mot kroppen.
 • Ha en stolt hållning och håll bröstet uppåt, det vill säga så att ryggen inte blir krummad.
 • Ta fram en vikt, (eller något annat exempelvis ett mjölkpaket eller boll) och ställ bredvid din högra höft.
 • Ta dina båda armar och lyft upp vikten, fortfarande med den stolta hållningen intakt, och lyft vikten från höger till vänster höft ovanför din mage.

Om du vill förenkla övningen kan du resa dig högre upp med överkroppen. Vill du däremot göra övningen tyngre kan du istället luta dig längre bak, och om du vill avancera ytterligare lyfta dina fötter från marken. Det viktiga i den här övningen är att det ska bränna till i magen.

Axelpress

axelpress-för-byggare

Det är bra att öva upp styrkan i hela axlarna, överarmssträckaren och i de muskler som stödjer ryggraden – mycket för att förenkla i tunga lyft ovanför huvudet.

Så här gör du:

 • Ställ dig med benen höftbrett isär och ha en stolt hållning.
 • Ta två vikter (eller något annat som som väger exakt lika mycket, böcker exempelvis) och håll dem i vardera hand.
 • Vinkla dina armbågar i 90 grader så att handflatorna vänds från ditt ansikte; tänk dig att du skulle kunna lägga en stång i händerna.
 • Pressa dina armar över huvudet ända upp till toppen. När du pressar upp vikterna tenderar ryggen att svanka. Därför är det viktigt att aktivera bålen under hela övningen – något som även kommer resultera i att dina djupa, nedre magmuskler tränas.

Om du, på grund av begränsad rörlighet, har svårt att få upp armarna i rätt position kan du hoppa över den här övningen och istället köra rörlighetsövningen nedan tills du har ökat din rörlighet i axelpartiet.

Rörlighetsövning – axlar

Hur stark du än är, så är det viktigt att du också övar upp din rörlighet. Faktum är att en dålig rörlighet kan hämma styrkan. Och utan en bra rörlighet i axlar och bröstrygg är det dessutom lättare att skada sig när man lyfter tunga saker, exempelvis brädor, ovanför huvudet. Om det är någon av alla dessa övningar du ska göra så är det den här:

Så här gör du:

 • Ta en lång pinne, till exempel skaftet till en sopborste eller roller, och greppa den med valfri bredd mellan händerna.
 • För med raka armar upp pinnen ovanför huvudet och dra det sen bakom nacken så långt du kan – du kommer att behöva bredda fattningen när dina armar ska passera huvudet. Målet är att komma så långt bak och ner med armarna att de nuddar rumpan.
 • För sen tillbaka pinnen igen. Upprepa fram och tillbaka.

Om du vill förenkla övningen kan du bredda greppet och om du är väldigt rörlig och vill ha en större utmaning kan du hålla ett ganska smalt grepp.

Marklyft

marklyft bygger styrka för hantverkare och byggarbetare

I ditt yrke krävs det – som du säkert redan vet – att du lyfter på rätt sätt. Att dagligen lyfta tunga föremål från marken sliter på ryggen och därför är det viktigt att öva upp en bra teknik. Om du väljer att göra den här övningen hemma, där du kanske inte har tillgång till skivstång och vikter, kan du investera i två kettlebells som väger ungefär 20-24 kilo vardera.

Så här gör du:

 • Ställ dig höftbrett isär och placera två kettlebells vid sidan av dina fötter.
 • Ha en lätt böjning i knäna och se till att hålla ryggen i en rak och neutral hållning. Du ska alltså se till att du varken svankar eller krummar din rygg.
 • Fäst blicken ungefär 1,5 meter framför dig och greppa dina kettlebells.
 • Brösta upp dig och dra ihop skulderbladen innan du lyfter, och tänk gärna att du pressar fotsulorna genom marken genom hela övningen.
 • Lyft upp vikterna tills du är stående, och se till att ha samma hållning genom hela lyftet.
 • Fäll sen ner överkroppen på samma sätt, och med samma hållning, som på vägen upp.
 • När du närmar dig marken så böjer du på knäna och sätter ner vikterna.

Om det drar för mycket i baksida lår när du ska greppa dina kettlebells kan du höja upp vikterna en aning-

Gör de här övningarna regelbundet så maximerar du chanserna att behålla en stabil, stark och rörlig kropp som kan bygga i många år framöver. Lycka till!

Optimera förvärvar Örns Byggvaruhus i Västra Frölunda

5 juni, 2018

Örns Byggvaruhus blir nu Optimera. Anläggningen är belägen i Västra Frölunda och kommer att heta Optimera Västra Frölunda.

”Vi är glada över att ha fått möjlighet att förvärva Örns Byggvuhus i Västra Frölunda. Förvärvet gör att vi kan serva våra kunder bättre när de är på den sidan av Göteborg och arbetar”, säger Optimeras VD Magnus Detterholm.

”Vi kommer att flytta över kunddistributionen till vår enhet på Marieholmsvägen, vilket gör att vi kan bygga om Västra Frölunda-enheten till en bättre hämt-enhet och samtidigt öka tillgängligheten av varor till våra kunder. Ombyggnationen kommer att ske under hösten”, säger Optimeras VD Magnus Detterholm.

Örns Byggvaruhus tillhörde tidigare BoList och omsätter idag 25 miljoner kronor. De är 7 anställda och de tidigare ägarna Bennet och Susanna Thörners son, David, blir enhetschef.

Hejdå mögel! Hej MouldGuard!

18 maj, 2018
En byggare går på ett tak med en plywoodskiva under armen

Metsä MouldGuard är en takplywood med många starka fördelar.

Det finns många sätt att bygga undertaket på ett hus, vanligast med någon form av råspont, eller underlagsspont som det egentligen heter. Men du kanske är redo för en ny lösning, som minskar risken för mögelangrepp och dessutom gör att du fixar undertaket på kortare tid?

Takplywood MouldGuard från Metsä Wood är en svårslagen undertakslösning för dig som lägger tak. Under våren lanseras den äntligen i Optimeras sortiment och vi ser fram emot att höra våra kunders reaktioner på denna starka, lätta och smarta skiva.

Vanliga risker med undertak

Mögelangrepp på undertaket är en mardröm för dig som byggare. Tänk dig att kunden ringer och berättar att det nya fina taket är fullt av prickar och fläckar och att besiktningsmannen dömt ut undertaket. Det är bara att pallra dig dit och plocka ner allt du byggt.

Det finns alltid en risk för mögeltillväxt på ytan av obehandlade träprodukter när de placeras på platser med hög relativ luftfuktighet eller i ouppvärmda utrymmen där luftfuktigheten kan vara hög och det finns risk för kondens.

MouldGuard – lösningen vi alla väntat på

Det är här Takplywood MouldGuard kommer till undsättning och minimerar risken för mögelangrepp. MouldGuard är en antimögelbehandlad plywood och klar att användas i fuktiga förhållanden, klimatklass 2 enligt EKS 10. Skivorna har en ljusbrun färg och ytan kan behandlas ytterligare med färg, lack och fernissa som är lämpliga för träprodukter.

MouldGuard är inte bara en bra lösning mot mögelangrepp, utan har dessutom en låg vikt och väger cirka 2 kg mindre per kvadratmeter (2 ton på ett 1000 m2 tak) än råspont. Det blir många kilon du och kollegorna slipper kånka, vilket bidrar till att både arbetet och logistiken på bygget blir mycket enklare.

Så tillverkas MouldGuard

Takplywood MouldGuard är egentligen inget annat än en konstruktionsplywood som antimögelbehandlats och ger upp till fem gånger högre motståndskraft mot mögel och blånader än obehandlade skivor. Behandlingen sker med ett träskyddsmedel på fabriken och spridningen av antimögelmedlet kontrolleras noggrant för att säkerställa att hela skivan täcks och att tillräckligt mycket medel används.

5 imponerande moderna byggnadsverk

15 maj, 2018

Det finns anledning att imponeras av ambitiösa byggprojekt – stora som små. Byggarens arbete är alltid viktigt och kan tillsammans med en arkitekts vision resultera i storslagna mästerverk. Vi listar några av världens mäktigaste moderna byggnadsverk som inspiration och hyllning till byggandet världen över. 

1. Fågelboet | Peking, Kina

Pekings Nationalstadium. Bird nest. Imponerande byggnadsverk.

Pekings Nationalstadium kallas ofta ”Fågelboet” på grund av sin unika fasad som påminner om just ett fågelbo. Den spektakulära designen skapades bland annat av den berömda kinesiska konstnären Ai Weiwei, som i efterhand dock ångrade sin medverkan i projektet.

Bygget, som skulle vara färdigt till de olympiska spelen 2008, påbörjades fem år tidigare, 2003. Fågelboet har hyllats som en fantastisk idrottsarena och får även anses vara en av de arkitektoniskt mest imponerande nationalarenorna i modern tid.

2. Guggenheimmuseet | Bilbao, Spanien

Guggenheim Bilbao. Imponerande byggnadsverk.Guggenheimmuseet i Bilbao öppnades 1997 och ritades av den berömda arkitekten Frank Gehry som vi tidigare skrivit om i ett mindre smickrande sammanhang. Byggnaden har ansetts vara något av en milstolpe för modern arkitektur och tilltalar såväl kritiker som besökare i största allmänhet. Som turistattraktion påstås den ha bidragit till en tydlig ekonomisk uppgång i Bilbao.

Fasaden består huvudsakligen av titan, glas och kalksten. Titanet och kurvorna fångar upp dagsljus och andra ljuskällor vilket bidrar till ett effektfullt, auraliknande sken. Somliga skulle gå så långt som att påstå att byggnaden, med sina udda vinklar och spektakulära material, är mer spännande än de konstverk museet ställer ut. Trots byggnadens komplexitet färdigställdes projektet på endast fyra år.

3. Fallingwater | Pennsylvania, USA

Falling water. Edgar Wright. Imponerande byggnadsverk.

Fallingwater är ett hus designat av Frank Lloyd Wright 1935. Från början var det endast avsett som sommarbostad åt företagsledaren Edgar Kaufmann som personligen anlitade Lloyd Wright för att leda projektet. Omedelbart efter dess uppförande hyllades det av många som arkitektens bästa arbete någonsin och anses idag vara ett arkitektoniskt landmärke.

Det som utmärker Fallingwater är dess placering i skogen alldeles ovanför ett vattenfall. Lloyd Wright var influerad av japansk arkitektur och ville skapa harmoni genom att integrera byggnaden med sin omgivande natur. Detta påverkade även valet av stålets och betongens färger, rött respektive ockra, som skulle harmonisera med de framträdande färgerna i Pennsylvanias natur. Det tog sammanlagt tre år att bygga huset.

4. Burj Khalifa | Dubai, Förenade Arabemiraten

Burj Khalifa - Mäktiga byggnadsverk

Det är svårt att inte imponeras av Burj Khalifa som tornar högt över Dubais skyline. Sedan bygget färdigställdes 2010 är skyskrapan, med sina 164 våningar vertikalt fördelade över 828 meter(!), världens högsta byggnad (samt byggnadsverk). Det ritades av arkitekten Adrian Smith och tog totalt sex år att färdigställa.

Designen är futuristisk och sägs ha inspirerats av konceptskisser som Frank Lloyd Wright gjorde under 60-talet, då varken teknik eller resurser fanns tillgängligt för att realisera ett sådant projekt.

Tornet består till stor del av armerad betong, vilket inte kan pumpas på höjder över 450 meter. Därför var de tvungna att ha ytterligare en pump högt upp i byggnaden, vilket satte nytt rekord i ”vertikalpumpning av betong” (700,1 meter).

5. Harpa Konserthus | Reykjavik, Island

Harpa Island Reykjavik - Mäktigaste byggnaderna i världen

Detta prisbelönta byggnadsverk ritades av danska Henning Larsen Arkitekter, men design och utformning skedde i nära samarbete med den internationellt hyllade isländska konstnären Olafur Eliasson. Harpa fungerar sedan invigningen som konserthus och konferenscenter i hamnområdet Austerhöfn i Reykjavik.

Den lekfulla fasaden består av flerfärgat glas vilket skapar en slående kalejdoskop-liknande effekt. På kvällarna aktiveras ledbelysningen vilket tillför ytterligare magi till den redan vackra byggnaden.

På grund av finanskrisen stannade bygget av några månader under 2008, men kunde sedan återupptas och konserthuset invigas 2011; 4 år efter första spadtaget.

Vad tycker du?

Vilka är dina favoritbyggnader i världen? Kommentera på Facebook!

Sommarinspirerade recept till hårt arbetande byggare

6 maj, 2018

Våren är primörernas årstid och självklart ska detta avspegla sig i matlådan. Vi ger er tre stabila recept, fullproppade med energi för hårt arbetande byggare.

Ost- & baconpasta med primörer

Allt blir godare med bacon sägs det. Den här pastarätten ger definitivt stöd åt det påståendet. Dessutom är den både energirik och sprängfylld med nyttigheter från vårens alla grönsaker – perfekt för kroppsarbetare alltså.

Ingredienser:

400 gram pasta (gärna penne så att såsen fastnar i rören)

Raps- eller olivolja

2 paket bacon

1 gul lök

Två pressade vitlöksklyftor

1 bunt spröda morötter

1 bunt grön sparris

200 gram sockerärtor

300 ml grädde (godast med tjockgrädde men matlagningsvarinater går också bra)

150 gram parmesan (eller annan lagrad hårdost)

Pastavatten

Salt och svartpeppar

Basilika (färsk eller frusen)

Gör så här:

Koka upp rikligt med vatten i en stor kastrull. Minst 1 liter per 100 gram pasta för bästa resultat. Salta vattnet rikligt.

Förbered sedan grönsakerna. Finhacka lök och morötter. Skölj och skiva sparrisen i bitar om 2-3 cm. Skölj även sockerärtorna och dela på mitten.

Skär baconet i lagom stora bitar och stek i sitt eget fett tills den blir krispig. Dra ner värmen och lyft baconet åt sidan men behåll baconfettet i pannan. Slå på lite raps- eller olivolja, tillsätt grönsakerna och pressa över bägge vitlöksklyftorna. Låt steka under omrörning i någon minut. Grönsakerna ska behålla sin krispighet och bör inte brännas vid.

Lägg pastan i det kokande vattnet (avvakta om du använder färskpasta).Koka enligt paketets anvisningar, men dra bort en minut från tiden. Glöm inte att röra om då och då.

Slå på grädde i pannan med grönsaker. Låt puttra på medelvärme i några minuter. Tillsätt det stekta baconet, häll på pastan och ½ dl av pastavattnet. Låt koka klart i såsen i ungefär en minut.

Dra pannan åt sidan tillsätt riven parmesan. Smaka av innan du saltar och pepprar – osten tillför redan mycket sälta åt rätten. Servera tillsammans med ytterligare riven ost, gärna mycket svartpeppar och färsk/frusen basilika.

Medelhavsinspirerad potatissallad

Snart dyker den underbara svenska nypotatisen upp i butikerna, vilket man förstås vill ta vara på hela sommaren lång. Den här enkla men matiga klassikern är god som den är eller tillsammans med valfri proteinkälla. Många har säkert tjuvstartat grillen redan – varför inte slänga på en extra korv eller köttbit och låta den följa med i matlådan dagen efter?

Ingredienser:

500 gram Nypotatis (finns importerad om man inte orkar vänta till de svenska bönderna börjar skörda sina)

1 Purjolök

3 msk kapris

200 gram fetaost

1 burk soltorkade tomater

Rucola efter smak

Dressing

2 msk Dijonsenap

½ dl rapsolja

1 msk flytande honung (går bra med lite socker också)

1 pressad vitlöksklyfta

1 msk vitvinsvinäger (kan bytas ut mot pressad citron)

Salt och peppar

Gör så här:

Koka potatisen, låt svalna något (den får gärna vara ljummen när allt blandas samman) och dela i lagom stora bitar. Skölj och skiva purjolöken. Blanda allt i en bunke, bryt ner fetaosten grovt med händerna och addera rucola samt kapris.

Ta en glasburk med lock och häll i ingredienserna till dressingen. Sätt på locket ordentligt och skaka tills allting kommit samman (hittar du inget lock kan du vispa samman allt i en skål). Ringla dressingen över salladen och blanda sedan ihop rätten.

Ät som den är eller komplettera med något gott från grillen.

Haloumi med ungsrostade primörer och coleslaw (4 pers)

Denna grekiska ost har blivit en stapelvara i svenskarnas sommarkök. Inte så konstigt med tanke på dess härliga konsistens och perfekta sälta. Går lika bra att steka som att grilla. Kombinera med ugnsrostade primörer och en coleslaw.

Ingredienser:

400 gram haloumi

Ugnsrostade primörer

200 gram nypotatis

200 gram färska rödbetor

Coleslaw 

Ca. 1 liter strimlad vitkål (ett litet vitkålshuvud)

1 stor eller 2 små morötter

5 rädisor

1 dl majonnäs

1 dl crème fraiche

1 msk flytande honung

Salt och peppar

Gör så här:

Sätt på ugnen på 225 grader. Börja sedan med coleslawen. Riv eller strimla vitkål och de skalade morötterna fint. Skölj och skiva rädisorna. Blanda ihop med resterande ingredienser i en rymlig skål. Sätt in i kylskåp.

Dela nypotatis med ett snitt på längden. Dela sedan rödbetorna så att de blir jämnstora med potatisklyftorna. Lägg allt på en plåt, ringla över raps- eller olivolja, salta och peppra. Låt rosta i ca 40-45 minuter. Håll koll så att rotfrukterna inte bränns vid, men låt dem gärna få en fin rostad yta.

Värm en stekpanna till strax över medelvärme. Skiva haloumin och stek tills vardera sida fått en fin stekyta. Du som föredrar öppen eld grillar den givetvis till perfektion istället.

Coleslawen är så pass saftig att någon sås egentligen inte behövs, men är du sugen kan du alltid komplettera med exempelvis mangoraja, BBQ-sås eller ajvar.

Bygg den perfekta sommaren: så planerar du din uteplats

1 maj, 2018

Nu är det äntligen dags att planera för de härliga stunderna på uteplatsen. Ser du fram emot daggvått gräs mellan tårna i en lummig syrénberså? Eller är det stekheta soltimmar på ett stilrent trädäck du längtar efter? Oavsett vad du föredrar finns det några viktiga punkter att ta ställning till i god tid innan själva bygget.

Läge, läge, läge!

välj rätt läge för uteplatsen

Det första du måste tänka på är var dina soltimmar finns i förhållande till bostaden. Vill du ha strålande sol på uteplatsen eller kommer du framförallt att söka skugga där? När kommer du att vilja använda den?

Börja med att titta på husets placering på tomten. I vilka väderstreck har du möjlighet att skapa en uteplats och när har de platserna sol?

Flest soltimmar per dag får en uteplats i söderläge, medan en i västerläge bäst tar vara på kvällssolen. Norra sidan om byggnaden är skuggig nästan hela dagen, och i öst får du bästa morgonsolen till kaffet.

Är din tanke till exempel att uteplatsen ska vara ett extra vardagsrum, med plats för umgänge, middagar och grillkvällar är söderläge kanske att föredra, men planera då gärna för en pergola, solsegel eller annan skuggivare för de allra hetaste timmarna.

Även storleken på uteplatsen bör du planera efter vad den ska användas till – lek, grill och bad med barnens alla kompisar eller en stilla morgonfika på tu man hand?

Sätt stilen: former, färger och materialval

Rätt utformning på altanen

Uteplatsens utformning blir bäst om den går hand i hand med husets karaktär och trädgårdens utseende. Hur ska man då tänka för att få rätt känsla på uteplatsen?

Den traditionella uteplatsen

Ett klassiskt svenskt trähus behåller sin karaktär och får en stilren inramning genom att använda trätrall till uteplatsen. Här kan man med fördel även bygga räcken och tak för att ytterligare förstärka känslan av ett utomhusrum. Trävillan med snickarglädje mår bra av att få uteplatsen inramad med räcken och spaljéer.

För dig som har en lummig uppvuxen trädgård kan kronan på verket vara en stensatt uteplats, gärna lagd i runda former och omgärdad av växtlighet. För att bibehålla trädgårdens levande intryck på uteplatsen kan du variera olika ytor med olika stensorter, som kullersten, ölandssten, singel och marksten i betong.

Även ett trädäck kan vara helrätt i den grönskande trädgården. Trä är skönt för bara fötter och kan ge en torrare uteplats än en stenlagd, eftersom man oftast bygger trädäcket en bit över marknivå och på så vis undviker markens fuktighet.

För att bygga ett trädäck som passar i en lummig trädgård kan du välja att runda av någon sida av trädäcket, bygga det runt befintlig växtlighet och att bygga i ett par olika nivåer.

Den moderna uteplatsen

Ett modernt stenhus med putsad fasad får ett mjukare uttryck med hjälp av en uteplats byggd i trä. Sibirisk lärk ger ett modernt och städat intryck samtidigt som det åldras på ett snyggt sätt. Är man ute efter ett mer stramt utseende kring sitt hus, kan en uteplats i marksten vara ett bättre alternativ.

Har huset och tomten i övrigt ett modernt och minimalistisk uttryck, kan du välja att antingen mjuka upp detta med detaljer, variation, växter och mjuka former eller att framhäva det stilrena med avskalade linjer och öppna ytor.

Även till en mer minimalistisk uteplats fungerar såväl marksten som trä, eller rentav en kombination. För att undvika en rörigt intryck men ändå få en levande miljö kan det vara bra att bryta av med en helt annan kulör på markstenen än den som huset har, bygga i ett par nivåer eller dela in ytan i avdelningar med spaljéer, kontrasterande materialval och smakfulla planteringar.

Rama in och skapa rum

den perfekta uteplatsen med trall

Din uteplats är inte bara ett golv. Passa på att i god tid fundera på hur du kan förstärka känslan du eftersträvar genom att rama in och avgränsa din uteplats även på höjden och djupet.

Detta kan du göra med räcken, skärmar, murar och spaljéer som tar upp husets kulör och material, för att skapa ett enhetligt uttryck. Kanske vill du leda blicken och besökaren vidare in genom uteplatsen, eller tvärtom slippa insyn och vindpustar?

Fundera också på hur du kan skapa mysiga rum i din trädgård med belysning. Kanske ska du hänga en kedja med läckra glödlampslyktor längs en skärmvägg, eller en utelampa över matbordet? Bygger du i trä kan du fälla in spotlights i trädäcket, som ledljus eller stämningsskapare. Har du kanske ett vackert träd i anslutning till uteplatsen, där det passar att hänga lyktor i grenarna? Planera för hur elen ska dras på ett snyggt och säkert sätt redan från början.

Allt om trall och trädäck

allt om trall - så gör du hemma själv

Bilder: Kebony och Organowood

Har du bestämt dig för att bygga din uteplats i trä finns det ett antal olika material och metoder att välja bland. Som tumregel kan du utgå från att tryckimpregnerad furu är billigast i inköp men kräver en del underhåll, medan de mer miljövänliga och underhållsfria varianterna kostar mer i inköp.

För en heltäckande vägledning om trallbygge finns vår Trallguide för nedladdning här. Här finner du tips och råd om underhåll och hantering av de olika varianterna.

Att gräva ner eller gjuta plintar är den billigaste men tyngsta och mest tidskrävande lösningen, medan markskruv är ett enklare och snabbare sätt som blir alltmer populärt. Vi har numera en markskruv i vårt sortiment som du själv kan sätta på plats, och på så vis spara en slant i arbetskostnad. Läs vår artikel om ”grävexperten” som bytte till markskruv från Stavrex. Du kan även ladda ner vår utförliga manual om hur du går tillväga för att själv sätta markskruv.

Den mångsidiga markstenen

Bilder: Bender

Även bland marksten finns ett stort utbud, och en väldig variation av kulörer, egenskaper och former. Vill du ha en uteplats i marksten behöver du tänka på att göra ett gediget underarbete för att undvika sättningar och ojämnheter, samt att inte regnvatten ska bli stående eller rinna åt ett oönskat håll.

Marksten är det utegolv som kräver minst underhåll. Här räcker det som regel att du rensar lite ogräs mellan stenarna då och då, och det kan behövas att du går över det med högtryckstvätten på våren. I skuggigare lägen kan stenen även behöva behandlas med grön-fri eller liknande för att bli av med lavar och alger, men det brukar räcka att man gör det vartannat eller vart tredje år.

Fyra saker du tydligen inte visste om Rötskyddsgarantin

20 april, 2018

Här om veckan ställde vi fyra frågor om Rötskyddsgarantin på vår Facebook-sida men fick inte ett enda rätt svar! Det verkar alltså finnas en del tveksamheter kring Rötskyddsgarantin och vad den innebär. Vi tog tag i vår sortimentsansvarige för trä, Henrik Björk, för att reda ut vad som faktiskt gäller.

Rötskyddsgarantin – vad innebär den?

”Rötskyddsgarantin är en garanti för att de impregnerade produkter du köpt är av så hög kvalité att de håller minst 20 år, under förutsättning att de monterats enligt gällande instruktioner” säger Henrik, och berättar att Svenska Träskyddsföreningen därför lämnar 20 års garanti på NTR-impregnerat virke. Garantin gäller för rötangrepp, då virket blivit så angripet att det är satt ur sin sakfunktion.

Vilka träskyddsklasser omfattas av Rötskyddsgarantin?

Henrik berättar att det är träskyddsklasserna NTR A och NTR AB som garantin omfattar. Virket ska vara NTR-märkt, antingen med bläckstråle- eller färgmärkt i kombination med buntmärkning. ”Men om märkningen har fallit bort behöver du inte oroa dig, garantin gäller nämligen ändå.”

Vad innebär NTR A- respektive NTR AB-klassning?

”För trä som är i varaktig kontakt med mark och sötvatten ska träskyddsklassen NTR A användas. Är det så att träkonstruktionen är svår att byta ut, exempelvis om man bygger ett balkonggolv högt ovan mark, så ska NTR A-virke också användas”, förklarar Henrik.  NTR AB-klassat virke är till för montage ovan mark, som trall eller staket. Hur och var man ska använda olika NTR-klassade produkter hittar våra kunder i Optimeras Trallguide.

Vem kan dra nytta av garantin?

”Det är bara konsumenter som kan dra nytta av garantin och virket ska vara avsett för konsumentanvändning”, förklarar Henrik. ”Därför är det viktigt att spara sina kvitton tillsammans med garantisedeln”.

Att visa upp en garantisedel kan vara det många upplever som kruxet eftersom det är lätt att glömma att be om en garantisedel. Det här kan vara viktigt för dig som proffs att tänka på. Om du handlar träskyddsklassat virke för en kunds räkning är det du som måste be bygghandeln om garantisedel till din kund. Läs gärna mer om träskyddsgarantin på Svenska Träskyddsföreningens hemsida.

Hur stort är maxbeloppet?

”För varje enskild kund och garantitillfälle är ersättningsbeloppet max 100 000 kronor. Det förutsätter att kunden behåller alla nödvändiga dokument, som kvitto eller faktura och garantisedel. En sista sak, som kunden inte får glömma, är att ha fysiska bevis, som fotodokumentation eller besiktningsbevis, som visar att rötan faktiskt är större än vad funktionen klarar” avslutar Henrik.

Grävproffset som slutade gräva.

17 april, 2018
Anläggningsproffset Peter står vid ett nybyggt staket vid Skövde Högskola

Peter Neuendorf på Sjölösa Entreprenad har satt staket i ett trångt utrymme vid Högskolan i Skövde med hjälp av Stavrex markskruvar. Bild: Peter Neuendorf

Många av våra proffskunder frågar om markskruven Stavrex verkligen är så bra som det låter. Vi hävdar bestämt att skruven sparar massor med tid, är enkel att sätta på plats och ger en bättre arbetsmiljö för den som utför arbetet. Men det är ju lätt för oss att hylla vår nya favorit, vi som inte själva gör jobbet.

Så läs istället vad anläggningsproffset Peter Neuendorf tycker. Han använder skruvarna i sitt dagliga arbete.

Peter Neuendorf är egenföretagare och hantverkare med många års erfarenhet inom bygg och anläggning. Tillsammans med vännen Johan Nilsson driver han Sjölösa entreprenad i Skövde, som utför markarbete, betongbearbetning och håltagning.

Huvudsakligen jobbar Sjölösa som underentreprenör åt regionala byggfirmor och riksbyggare. Det var i ett sådant sammanhang Peter för första gången testade Stavrex.

Markskruv och marksten – hur går det ihop?

I april 2017 behövde utemiljön kring Högskolan i Skövde ett rejält lyft, och Sjölösa anlitades för att montera bland annat utemöbler och sopkorgar på flera öppna platser med marksten.

Peter Neuendorf berättar: ”I vanliga fall skulle man ha satt ut plintar för produkterna innan man färdigställde markarbetet, och stenläggarna hade fått planera sitt arbete runt fundamenten.”

”Här valde vi istället att färdigställa hela markarbetet först, och sedan helt sonika borra oss ner genom markstenarna precis på de ställen där bänkarna och de andra produkterna skulle placeras ut. På det viset sparade vi tid på flera moment samtidigt.”

”Gör man ingen åverkan på marken runtomkring behöver ju heller ingen mark återställas eller lagas i när fundamenten är på plats,” påpekar Peter.

Stenig och besvärlig mark

Peter beskriver jobbet vid högskolan steg för steg: ”Vi kärnborrade först hål med 100mm diameter för att komma igenom stenen. Sedan signalborrade vi med ett 1 meter långt slagborr ner i underlaget, kanske 800mm ner i marken för att förbereda för markskruvarna. Vi stötte på en del stenar, men ja.. man plockar bort de allra värsta och kör på. Det hindrade oss inte från att utföra jobbet bra och till utsatt tid.”

Stolparna på utemöbler och sopkorgar sattes till sist ner i markskruvarnas öppna ändar, och gjöts fast med betong. Hela jobbet, som krävde ett femtiotal markskruvar, stod klart på en eftermiddag.

”Varje skruv tog nog en tio-femton minuter att montera från start till mål, inklusive kärnborrningen. Och då var marken ovanligt tuff att arbeta med just i det här fallet. Med plintar vågar jag inte ens tänka på hur lång tid det hade tagit.”

Anläggningsprfofset peter skruvar ner en Stavrex markskruv genom marksten vid Högskolan i Skövde

Efter att ha kärnborrat genom den nya markstenen och sedan signalborrat med slagborr, kan Peter sätta Stavrex markskruv på palts. Alltihop tar 10-15 minuter i stenig mark. Bild: Stavrex

Markskruv i gräsmatta på fem minuter

Peter har även använt Stavrex markskruv till altaner, på villatomter med matjord som underlag. ”I sådan mark tar det max fem minuter per skruv, där det annars tar kanske en halvtimme att gräva för hand.” säger han.

”Och gräver man inte för hand ska det hyras grävmaskiner eller jordborr – och då kostar det både tid och pengar att hyra dem. Jordborr är inte helt lätta att arbeta med heller. ”

Förarbetet kan gå snabbare för markskruv än för plint även på en gräsmatta, menar Peter. ”Du mäter ut var skruvarna ska vara och sprayar markeringar med sprayfärg direkt på gräset.”

”Så kan du inte göra om du ska sätta plintar – så fort du börjar gräva, gräver du ju bort markeringen också. Så där behöver du murarsnören för att hålla koll. Men markskruv bara drar du i rätt ner i krysset du sprayat – fixat.”

Förstärkte trädäcket enkelt med fler markskruvar

Vid ett altanbygge upptäckte Peter även en flexibel egenskap hos Stavrex som inte plintar har. ”Min kund berättade – när trädäcket var nästan färdigt – att de tänkte ställa ett spabad på det.

Plötsligt var det alltså helt andra krav på vad trädäcket skulle kunna bära än vi visste från början – ett sådant bad kan ju väga ett ton när det är fullt med vatten.”

Tack vare att de jobbade med Stavrex system kunde Peter enkelt köpa till fler skruvar, komplettera med dem i den färdiga stommen och kottla, så var däcket redo för en högre belastning än tidigare planerat.

”En så smidig lösning hade vi inte kunnat erbjuda med plintar. Det hade blivit till att gräva upp alltihop och börja om i så fall”, säger han. ”Nu fick kunden precis den anpassning de önskade utan alltför saftiga merkostnader. Och vår tidplan behövde inte haverera.”

Men, handen på hjärtat: när är det faktiskt bättre med plintar?

Peter tänker efter och kommer på ett tillfälle då det kan finnas en poäng med plintar. ”Om man har ett nybygge, där grävmaskinen redan är på plats och marken ändå är under bearbetning, kanske. Eftersom plintarna är billigare att köpa skulle det kunna finnas en poäng med att använda dem då.”

Att plintar skulle ge en bättre stabilitet är en myt han gärna konfronterar. ”Många tror att det blir stabilare med hederlig gammal plint, men det tycker inte jag som provat båda lösningar.”

”Hur fast är marken runt plinten efter att du grävt runt i den först, jämfört med den kompakta orörda marken runt en skruv? Tycker man mot förmodan att Stavrexskruven inte känns hundra procent stabil hämtar man bara en förlängningsdel och skruvar vidare tills det sitter. Men det är bra sällan det behövs.”

I branta slänter och trånga utrymmen är markskruven också ett starkare alternativ än plinten, menar Peter. Att man slipper bottna med makadam och lättare får skruven i våg än plinten är extra bonusar.

Kvalitet och flexibilitet går hand i hand

På frågan om vad som skiljer Stavrex markskruv från lågprisvarianter kommer svaret snabbt. ”Ja, man märker ju när man jobbar med dem att det är rejälare grejer. Men utöver det så har ju Stavrex också olika ”infästningstoppar” du kan välja bland, inte bara den fasta balkskon som billigare varianter har.

Du kan förlänga skruven helt efter behov, gjuta fast stolpar rakt ner i skruven, skruva fast bärlinor vid justerbara balkskor… det finns en Stavrex lösning för de flesta krav man kan ha på ett fundament.”

Sväng in om Optimera och fråga mer!

Vi hoppas att du som läser det här har fått svar på de flesta frågor ett proffs kan ha inför sitt första markskruvsprojekt. Oavsett är du varmt välkommen in och diskutera dina ”fundamentala” frågor med oss på Optimera. Men ta gott om tid på dig, vi har lite svårt att sluta prata Stavrex när vi väl har kommit igång.

Läs mer: Sätt (mark)skruv på utebygget och få tid över

Här kan du enkelt ladda ner en kostnadsfri manual för Stavrex till ditt eget projekt!

HÄMTA STAVREX MANUAL HÄR