Nyheter

Så prioriteras säkerheten bland svenska byggare och hantverkare

1 november, 2018

Under hösten utförde Splendid Research GmbH en studie på uppdrag av Bosch Professional. Syftet var att kartlägga europeiska hantverkares och byggarbetares rutiner kring säkerhet på arbetsplatsen. Siffrorna visade entydigt att det är ett underprioriterat område. I bilden nedan har vi sammanställt hur svenskarnas siffror såg ut.

Att säkerheten prioriteras lågt är tydligt. Siffrorna visar att en av fem i stort sett inte ägnar någon tid alls åt skyddsåtgärder under arbetsdagen.

De två viktigaste åtgärderna är enligt de tillfrågade svenskarna hörselskydd och skyddsglasögon, men även skydd mot damm och verktyg med inbyggda säkerhetsfunktioner som ”KickBack Control” nämns. Gällande inbyggda verktygfunktioner efterfrågas huvudsakligen lägre volym och vibrationsskydd. De flesta anser att säkerheten är som allra viktigast vid arbete med metall.

Så prioriterar svenska hantverkare säkerhet på arbetsplatsen.

Om undersökningen:

Undersökningen har genomförts av Splendid Research GmbH på uppdrag av Bosch i april 2018. Totalt deltog 952 professionella hantverkare i åldern 18 – 65 år, varav 106 från Sverige. Länderna som deltog i undersökningen var Tyskland, Spanien, Italien, Sverige, Storbritannien, Frankrike, Benelux och Portugal.

Robotar och drönare på framtidens byggen

22 oktober, 2018

Hur påverkar tekniken byggbranschen idag och på sikt? Vi tar en titt på några områden där stora förändringar spås ske framöver.

I dagarna kunde vi läsa om hur en ny sorts robot kan komma att komplettera byggarbetare genom att utföra vissa uppgifter. Roboten i fråga har utvecklats av det japanska forskningsinstitutet AIST och kan i en video som delats på YouTube bland annat ses montera en gipsskiva.

Andra tekniska framsteg inom byggbranschen

Den tekniska utvecklingen påverkar alla delar av samhället, likaså byggbranschen. Här är tre innovationer som spås få allt större betydelse inom byggsektorn.

Drönare

Drönare på framtidens byggen

Drönare blir allt mer populärt bland såväl teknikintresserade privatpersoner som proffs inom diverse branscher. Drönarna har bland annat revolutionerat filmbranschen där man nu till avsevärt lägre kostnader än tidigare kan spela in flygfoto som tidigare krävde att man hyrde in en helikopter eller ett mindre flygplan.

Inom byggbranschen används drönare redan på ett flertal olika vis. Bland annat för att från ovan undersöka potentiell mark för byggprojekt, övervakning och säkerhet, diverse transportverksamhet samt bedömning av byggnaders status. Vi vågar påstå att vi bara sett början av denna utveckling som säkerligen kommer att accelerera framöver.

Uppkopplade byggarbetsplatser

Uppkopplade byggarbetsplatser

Här har vi redan kommit en bit med tanke på att många byggföretag redan implementerar modern teknik i sin verksamhet. Genom gemensamma datasystem – i regel via någon form av molnlösning – kan information om uppdateringar och förändringar i projektet omedelbart tillgängliggöras för rätt personer i kedjan.

Det innebär att man snabbt kan agera och på så vis undvika onödiga kostnader till följd av bristande kommunikation mellan medarbetare ute på fält, huvudkontor och eventuella leverantörer.

Virtual Reality & Augmented Reality

VR och AR på framtidens byggen

De allra flesta tänker nog på spelindustrin när virtual reality kommer på tal. Men faktum är att allt fler branscher ser möjligheterna med tekniken i takt med att den utvecklas. För byggindustrin kan det innebära att skapa avancerade modeller som beslutsfattare och medarbetare redan tidigt i processen virtuellt kan uppleva och därmed bättre bedöma än om de enbart hade haft ritningar och skisser att utgå från.

Även augmented reality används idag och spås bli allt större. Det innebär att du kan placera virtuella renderingar av olika byggelement och inredningsdetaljer på den faktiska platsen där bygget är tänkt att ske. Vi har skrivit mer utförligt om detta i en artikel om det digitaliserade bygget.

Hur vill du att framtiden ska se ut?

Vilka uppgifter skulle du som byggare vilja se ersättas genom teknisk innovation? Kommentera på Facebook och dela med dig av dina tankar.

På Optimeras specialsnickeri växer de unika detaljerna fram

9 oktober, 2018

Optimera TGM Specialsnickeri

Visste ni att Optimera har ett alldeles eget specialsnickeri? Där kan våra kunder beställa allt de kan tänkas behöva för de där lite extra unika detaljerna. Snickeriet går under namnet TGM vilket står för: trä, glas och metall. Vi tog en snabb pratstund med enhetschefen, Peter Simon, för att få en närmare inblick i vad de ägnar sig åt.

TGM är Optimeras specialavdelning, belägen i Malmö. Huvudfokus är snickeri och måleri. Här hanteras beställningar av skiftande karaktär. Verksamheten består främst av diverse specialtillverkning, men innefattar även olika slags renoveringsarbeten. Gemensamt för alla projekt är att de går utom ramarna för vad Optimera genom sin ordinarie byggvaruförsäljning kan erbjuda kunderna.

Specialbyggd bänk - Optimera TGM

Sittmöbler i offentlig miljö. Stommar i formfräst plywood med välvda ryggstöd. Designen framtagen i samråd med beställaren. Sprutmålade i vårt eget måleri så att kund kan få precis rätt kulör och glans.

Erfarna finsnickare och modern CAD-bearbetning

Specialsnickeriet är fullt utrustat för projekt av varierande omfattning. Här finns ett eget måleri och en CNC-maskin som hanterar alla former av CAD-bearbetning. På snickeriet arbetar totalt 13 personer, varav nio finsnickare. Utöver de interna resurserna finns det tillgång till ett brett nätverk av samarbetspartners som till fullo kompletterar den verksamhet som sker på plats.

– Vår tillverkning består huvudsakligen av trä. Glas och metall köper vi in från våra samarbetspartners, berättar Peter Simon, Enhetschef på Optimera TGM.

Från arkitektbyråer till restauranger

Främst anlitas TGM av företag men det händer även att privatpersoner hör av sig angående olika projekt.

– Vår huvudsakliga målgrupp består av byggfirmor, arkitektbyråer och restauranger. Men vi välkomnar alla typer av kunder, säger Peter.

Både klassiskt och modernt

På TGM kommer det ständigt in nya spännande projekt. Det ena helt olikt det andra vilket märks när Peter berättar om några av snickeriets pågående projekt.

– Just nu arbetar vi bland annat med att återskapa tidstypiska fönster till en kulturminnesmärkt byggnad i Lund. Vi utvecklar även garderobslösningar till en lyxvilla i Malmö och bygger en receptionsdisk åt en av våra kunders nya huvudkontor, säger Peter.

Specialbyggd ekdörr - Optimera TGM

Entrédörr i massiv ek med mässingsbeslag och överljus. Tillverkad helt efter kundens önskemål.

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på hur Optimera TGM kan hjälpa dig med ditt projekt? Här hittar du alla kontaktuppgifter till Optimeras specialsnickeri.Där kan du även kolla in några av deras mest inspirerande projekt.

Så sparar du energi med rätt fönster

20 september, 2018

Sänk din energiförbrukning med genomtänkta fönsterval

Fönster är sällan det första vi tänker på när det kommer till energibesparing i fastigheter. Genomtänkta fönsterval kan emellertid ha stor betydelse för byggnaders energiförbrukning.

Genom att välja moderna, energieffektiva fönster får du en väsentligt lägre energiförbrukning och därmed rejält minskade driftskostnader. Ett minskat värmeutsläpp genom fönster innebär även ett minskat koldioxidutsläpp. På så sätt gör du också en aktiv insats för miljön samtidigt som du sparar pengar.

U-värde

Hur mycket värme fönstren släpper igenom mäts med det så kallade U-värdet. Ju lägre U-värde, desto bättre värmeisolering och desto lägre elräkning.

Här smiter energin!

här försvinner energin ur fastigheten

Skalet i din bostad – väggar, golv och tak, släpper ifrån sig energi som du betalar för. Bilden illustrerar på ett ungefär hur stor andel av energin de olika ytorna släpper iväg.

Om du funderar på hur du kan investera energismart, är det viktigt att först ta reda på vilka åtgärder som är mest effektiva för att minska energiförlusterna i just ditt hus. Det första du bör se över är fönstren, som brukar stå för den största energiförlusten. Därefter bör du ta en titt på tak och vind.

Vill du ha hjälp att beräkna vad som bör göras, kom in till Optimera och tala med en av våra certifierade energiexperter. Vi kan dessutom förmedla kontakt med duktiga hantverkare som monterar fönstren på ett korrekt sätt. Du kan även förlita dig på våra leverantörers beräkningsredskap, som finns på deras respektive hemsidor:

 • www.spfonster.se
 • www.rockwool.se
 • www.elitfonster.se
 • www.trarydfonster.se
 • www.isover.se

Ladda ner vår fönsterguide utan kostnad

allt om fönsterinstallation

Ska du sätta in nya fönster? Ladda ner vår fönsterguide helt utan kostnad – där hittar du både inspiration och konkreta tips.

LADDA NER GUIDEN

Släpp in ljuset med välplanerade fönster

7 september, 2018

Ljus är livsviktigt för människan. Vårt behov av ljus är särskilt stort här i Norden på vinterhalvåret då mörkret känns kompakt och oändligt. Ljuset ger oss energi.

I modern arkitektur är fönsterytorna både större och fler. Många arkitekter är dessutom ytterst noggranna med fönstrens placering i fasaden, för att åstadkomma bästa invändiga ljus. Även om du bor i ett äldre hus finns det stora möjligheter att öppna upp och skapa ljus och rymd.

Några tips för att få in mer ljus:

 • Ha fönster & fönsterdörrar i fasad
 • Gör fönstren större genom att låta dem gå ända ner till golvet
 • Sätt flera fönster på rad

Fönsterdörrar

Komplettera om möjligt med fönsterdörrar som är helglasade / Välj skjutdörrar där det är möjligt att skapa flera meter breda fönsterlösningar. Då flyttar du gränsen mellan ute och inne och kan låta vädret avgöra var den ska gå, från dag till dag.

Ljuset från ovan

Det allra bästa ljuset uppstår vid placering av fönster i taket. När ljuset kommer från ovan behövs inte så stora ytor för att ändå få ett mycket bra ljus. Ofta är fönster i taket ett både ekonomiskt och praktiskt fördelaktigt sätt att skapa bättre rymd och ljus på en ovanvåning. Oavsett hur du väljer att släppa in ljuset så tänk på att dina fönsterval ska passa ditt hus.

Ladda ner vår fönsterguide utan kostnad

allt om fönsterinstallation

Ska du sätta in nya fönster? Ladda ner vår fönsterguide helt utan kostnad – där hittar du både inspiration och konkreta tips.

LADDA NER GUIDEN

Välj rätt fönster till rätt hus

5 september, 2018

Bor du i ett gammalt hus eller i ett nytt? Behöver du spara energi eller behöver du bara ett vackert fönster? Bägge är exempel på viktiga frågor att ställa sig inför valet av fönster.

I snitt byter vi fönster mellan en och två gånger i livet. Att ta sig tid till efter- tanke gör att du inte behöver göra om bytet på mycket länge. Börja med att tänka utifrån och in. Se dig omkring. Fönster har stor betydelse för husets karaktär. De som passar en funkisvilla passar inte alltid en sekelskiftesvilla. Fundera även över väder och vind. Hur är höst, vinter, vår och sommar där du bor? I vilka väderstreck sitter dina fönster?

husstilar genom tidernaMaterialvalen

Trä är ett naturmaterial som kan bearbetas till mjukt fasade fönsterbågar och vackra spröjs. Träfönster ger liv åt ditt hus, men med åren behöver de lite omtanke. Aluminiumbeklädda fönster är nästintill underhållsfria. Aluminiumet skyddar trästommen, ökar dess livslängd och minskar behovet av underhåll ordentligt. Du kan dessutom få aluminiumet i olika kulörer.

Modellerna

Vilken hängning du ska välja på dina nya fönster beror på var de ska sitta. Vi erbjuder både utåtgående och inåtgående fönster i olika modeller med fast karm eller alternativa öppningssätt. Sidhängda fönster öppnas till höger eller vänster, överkantshängda öppnas i nederkanten, även vridfönster öppnas i nederkanten men kan dessutom vridas runt ett halvt varv för att underlätta fönsterputsning. Altandörrar finns i flera olika modeller. Skjutdörrar öppnas sidledes.

Tillvalen

Vi erbjuder många olika tillval till alla våra fönstermodeller. Vissa ändrar utseendet, till exempel spröjs och färg, medan andra ändrar eller adderar unika egenskaper. Bland tillvalen finns t.ex energieffektiva, ljuddämpande och smutsavvisande glas, beslag och handtag samt ventilationslösningar. Utbudet av tillval varierar lite beroende på fönstermodell, vissa gäller samtliga fönster medan andra är produktspecifika. Utöver tillvalen kan du välja tillbehör som persienner, plisségardiner, myggnät et.c.

Att välja rätt

Det är inte så svårt att hitta rätt fönster. Gå bara igenom dessa fem enkla steg:

1. Vilket fönster passar dig?
Välj ett fönster som både passar dig och stilen på ditt hus.

2. Aluminium eller trä på utsidan?
Aluminium skyddar utsidan och minskar underhållsbehovet rejält. Träskänker en harmoni som ofta uppskattas på en träfasad.

3. Vilken modell och var ska det sitta?
Hur vill du att fönstret ska öppnas? Tänk igenom vilket behov som finns i olika rum.

4. Vad är extra viktigt för dig?
Välj mellan en uppsjö av smarta tillval som både kan ändra utseende eller addera unika egenskaper till ditt fönster.

5. Behöver du komplettera med persienner eller plisséer?
Måttanpassade persienner och plisséer i diskreta och stilrena mönster och material. Allt med perfekt passform.

Ladda ner vår fönsterguide utan kostnad

allt om fönsterinstallation

Ska du sätta in nya fönster? Ladda ner vår fönsterguide helt utan kostnad – där hittar du både inspiration och konkreta tips.

LADDA NER GUIDEN

Husbygge genom tiderna

26 augusti, 2018

så byggde vi hus förr i tiden.

Hur gick tankarna kring husbygge förr? Var det, som en del påstår, bättre förr? Låt oss backa bandet och undersöka de senaste sex decenniernas byggtrender.

Om vi går tillbaka ett par decennier kan vi se att mycket i husbyggnadsprocessen har förändrats. Vi har gått från att värma upp våra hus med hjälp av öppen eld i kaminer till centralvärme med direktverkande el eller fjärrvärme. Detta har inneburit billigare boende och högre komfort. Det var också vanligt att ventilera sin byggnad med självdrag. Idag använder vi istället lösningar som temperatur- och tryckstyrd ventilation, friskluftsventiler eller mekanisk frånluft. Dessutom har värmeisoleringen ökat och många konstruktioner är nu luft- och ångtäta. Idag har vi också högre krav på energisnåla och effektiva byggen.

50-talet – funktionalism, tegel och smidiga planlösningar

På 50-talet byggdes gediget. Funktionalismen var rådande. Byggnadsstilarna varierade, men vanligast var enplanshuset med källare. Husen byggdes ofta med en fasad av tegel, putsad lättbetong eller eternitplattor. Karaktäristiskt var att insidan av huset skulle vara funktionell och varje utrymme utnyttjas maximalt. Den smidiga planlösningen var i centrum och husen anpassades efter en rad nya tekniska lösningar.

Stilmässigt användes gärna åttkantiga fönsterrutor och fönster utskjutna från fasaden. Husen värmdes upp genom att elda med olja, något som idag anses både dyrt och dåligt ur ett miljöperspektiv. Vid modernisering av 50-talshus används istället bland annat pelletspannor eller värmepumpar.

60-talet – mexitegel och icke-beprövade tekniker

Under 60-talet blomstrade ekonomin och trendiga fasadmaterial var mexitegel, plåt och betong. Fokus var bekvämlighet och det praktiska boendet stod i centrum. Enplansvillan dominerade, men det byggdes även kedjehus, vinkelhus och atriumhus.

Karaktäristiskt för husen var bland annat en liggande, mörklaserad träpanel samt att de byggdes på en betongplatta rakt på marken. Uppvärmning skedde ofta med hjälp av oljepanna. Stilmässigt var ledorden fyrkantigt och enkelt, och låga hus ansågs vara mycket snygga.

Även om husen hade praktisk utformning så fanns det problematiska aspekter. I många 60-talshus uppstod nämligen fukt och mögel då det experimenterades med nya, icke-beprövade tekniker och material samt byggde hus på krypgrund. Ofta byggdes även husen med reglar mot betongen. Dessa reglar sög upp fukt som spred sig i resten av huset.

70-talet – furumaterial och små fönster

Än idag är 70-talshuset vanligast förekommande i Sverige. Orsaken är huvudsakligen miljonprogramsåren då det byggdes snabbt och mycket. Tidstypiskt var smarta planlösningar, innertak av utspänd plast och furumaterial. Husen värmdes vanligtvis upp av direktvarande el.

Oljekrisen på 70-talet innebar stort fokus på husens energiförbrukning. Rådande regler satte stopp för att bygga stora glaspartier. Därför användes generellt små fönster, vilket resulterade i mindre dagsljusinsläpp. Eftersom många hus byggdes under kort tid användes, precis som på 60-talet, ofta icke-beprövade metoder. I kombination med att husen byggdes med plattor direkt på marken, utan isolering under, var fukt vanligt förekommande.

Under 70-talet användes fortfarande hälsovådligt material såsom formaldehyd och PCB. Det fanns inte heller något vidare miljöperspektiv. Vid renovering idag går det att sänka energiförbrukningen genom tilläggsisolering och byte av värmekällor.

80-talet – stora valv och golvvärme

Under 80-talet växte den postmodernistiska stilen fram. Det var populärt att smycka sitt hus med pelare och stora valv. Många ville genom sitt hus ge uttryck för en viss levnadsstandard. Ofta byggdes husen som enplansvillor med valmat tak. Trendiga färger utvärtes var mintgrönt, ljusblått eller aprikosfärgat och den inglasade verandan gjorde entré.

Efter 70-talets oljekris var den direktverkande elen nu det självklara alternativet och mekanisk ventilation blev allt vanligare. Under 80-talet förstod man också problematiken med fuktskador och började därför med utvändig isolering. Dock isolerades det inte alltid under hela plattan närmast mark, vilket innebar att fukten fortfarande var ett problem. Under denna tid var det även trendigt med golvvärme – något som också resulterade i fukt då golvvärmen under långa perioder var avstängd.

90-talet – energisnålt och flyttbara väggar

90-talet präglades av den ekonomiska osäkerheten och branschen hamnade i lågkonjunktur. Det resulterade i att byggandet avtog avsevärt. I de fall då det trots allt byggdes hus var ledorden “enkelt och billigt”. Dessvärre glömdes helheten bort och fuktproblemen förblev ett faktum.

Enplanshusen dominerade och många hade krav på flexibla bostäder anpassade för olika familjekonstellationer. Oljepannor och system med direktvarande el skrotades till fördel för värmepumpar. Utvärtes användes energibesparande cellplast som försågs med putsbärande nät följt av ett lager puts. Detta har senare visat sig vara en näst intill ohållbar lösning.

Fokus under 90-talet var alltså att bygga energisnålt. Stilen varierade och inspirationen kom från olika tidsepoker. Tidstypiskt är dock stora glaspartier, inglasade utrymmen, flyttbara väggar och öppen planlösning.

00-talet – Miljösmart, funkis och klassiskt

Under 00-talet står individualiseringen och den egna stilen i centrum. Köket är hemmets mittpunkt. Gedigna material används och det ekologiska tänkandet blir allt vanligare. Tecken på detta är att vi gärna bygger välisolerat, energisnålt och miljösmart. För uppvärmning används vanligtvis frånluftsvärmepump eller bergvärmepump. Det börjar även bli vanligt med egen elproduktion genom exempelvis solceller.

Vi bygger fortfarande hus med platta rakt på marken, men till skillnad från förr har dagens plattor lång hållbarhet.

Många hus på 00-talet ritas i nyfunkisstil och karaktäriseras av planlösningar med stora, öppna ytor. Rejäla glaspartier för maximalt ljusinsläpp är mycket populärt. Förutom nyfunkisstilen väljer många en klassisk stil med spröjsade fönster och planlösning med avgränsade rum i fil.

Så – vad har vi egentligen lärt oss genom åren? Att allting inte nödvändigtvis var bättre förr. Idag bygger vi mer energisnålt och miljösmart. Ofta med gedigna material och på plattor med lång hållbarhet. En positiv utveckling, eller hur?

Så minskar du materialspillet som byggare

16 juli, 2018

så minskar du materialspillet som byggare

Våra kunder har förstås stenkoll på detta, men repetition är aldrig fel.

Genom att minska ditt materialspill och avfall kan du bidra till stora miljömässiga och ekonomiska vinster. Och förändringarna och åtgärderna det innebär för dig i ditt dagliga arbete behöver varken vara stora, svåra eller tidskrävande. Här har du en checklista för att minska spillet som byggare:

Analysera ditt spill och avfall

Hur ser ditt spill ut i dagsläget? Tänk igenom följande:

• Vilken sorts spill och avfall uppstår i ditt dagliga arbete?
• Varför uppstår det?
• Hur påverkar spillet och avfallet miljön?
• Vad använder du för material?
• Hur hanterar du materialet?
• Vad använder du för byggmetoder?

Vanliga anledningar till att spill uppstår inom byggbranschen

• Felaktiga mått- eller mängdanpassningar
• Användning av hjälputrustning i form av till exempel plank, verktyg eller ställningar som kasseras efter användning
• Användning av engångsförpackningar
• Skadat eller felaktigt material som slängs
• Överblivet material som inte används
• Färdigbyggda delar med skador som kastas

Så minskar du spillet på egen hand

• Använd standardiserade lösningar
Genom att använda standardiserade lösningar behöver färre materialdelar kapas. Kapning leder till att produktionsavfallet ökar eftersom överblivna delar ofta kastas.

• Optimera materialresurserna och måttbeställ ditt material
Se till att, redan från början, anpassa tillverkningen av material efter önskade mått. Då minskar mängden materialspill avsevärt.

• Använd prefabricerade lösningar
Använd om möjligt förhandstillverkade lösningar – speciellt när det kommer till återkommande delar. Då tillverkningen sker i en kontrollerad miljö, är det lättare att upptäcka spillmoment i framställningsprocessen. Dessutom reduceras byggtiden.

• Planlägg ditt arbete noggrant
För de flesta är detta en självklarhet, men var noga med att planlägga ditt arbete – förslagsvis i en 3D-skiss – för att undvika felbygge. Att börja bygga innan ritningarna är helt färdiga leder ofta till spill och onödigt avfall.

• Mät avfallet och materialflödet
Ha som vana att mäta allt material som kommer in till bygget och var noga med att följa upp detta i förhållande till beräknade mängder. Då får du bättre koll på avfallet.

• Använd rätt förpackningar
Se alltid till att förpackningarna du får eller använder är lagom avvägda för att skydda varan. Och välj, i den mån det går, återanvändningsbara förpackningar istället för engångsförpackningar.

• Bygg med framtidsperspektiv
Ta hänsyn till användarperspektivet. Hur kommer byggnaden användas? Kommer den ändra verksamhet eller funktion längre fram? Kommer lösningar för till exempel el, ventilation och avlopp fungera i längden? Ett minskat ombyggnadsbehov minskar helt enkelt det framtida avfallet.

• Bygg in material i projektet
Allt material som inte byggs in i projektet resulterar i materialspill. Under 90-talet gjordes en studie gällande materialspill – med information hämtad från examensarbetet “Materialspill i byggnadsproduktionen” – där några av de vanligaste materialen undersöktes på flera byggarbetsplatser. I studien visade det sig att 79-96% av levererad mängd material byggdes in, medan resten blev till spill. Och då räknades endast spillet på byggarbetsplatsen in – inte det på fabriken där materialet tillverkades. Materialspillets kostnad brukar uppskattas till 4-12% av den totala kostnaden i ett projekt.

• Tänk på miljön
För att minimera och undvika önskvärda kemikalier i ditt material; använd anpassade system som till exempel BASTA – system med syftet att fasa ut särskilt farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter. Detta för att minimera risken för hälsovådligt spill och avfall.

Om du arbetar som anställd byggare behöver ofta många förändringar ske på företagsnivå, där företaget i fråga behöver skapa förutsättningar för förebyggande av spill och avfall. mycket kan du dock påverka själv. Följ ovan checklista för att minska materialspillet som byggare. Lycka till!

Källor:
http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/att-minska-byggavfallet.pdf

https://www.bastaonline.se/

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:616449/FULLTEXT01.pdf

Starta eget inom byggbranschen: Det här ska du tänka på

8 juli, 2018

starta eget inom byggbranschen. det här ska du tänka på.

Att driva eget inom byggbranschen kan vara roligt, utmanande och lärorikt. Och gör du det på rätt sätt kan du nå framgång och bygga en stabil och framgångsrik verksamhet. Här kommer en liten checklista på ett par saker som kan vara bra att tänka på innan du kör igång. Den täcker knappast allt, men kan säkerligen vara en hjälp på traven.

Gör en lista över dina specifika expertisområden inom bygg

Det första steget är att du faktiskt bestämmer dig. När du har gjort det bör du sammanställa en lista över dina specifika expertisområden inom bygg och fundera över: Vad är du bra på? Vad tycker du är roligast att göra? Och vilka av dina kompetenser finns det stort behov av i branschen?

Försök gärna att hitta din “USP”, det vill säga din “Unique Selling Point” eller det som skiljer dig från andra. Din “USP” kan vara allt från att du arbetar inom ett specifikt område lokalt, till att du är specialist på en viss byggteknik.

Skriv ner vad du behöver för att kunna driva eget inom byggbranschen

Fortsätt sen med att inventera den utrustning du redan har. Detta för att ta reda vad du behöver för att komma igång: Vilka verktyg, maskiner, arbetskläder och transportmedel krävs? Gör en lista och jämför priser innan du börjar komplettera med det som saknas.

Teckna försäkringar anpassade till byggbranschen

Rätt försäkringar skyddar dig om något går fel i ditt yrkesmässiga utförande. Dessutom är det betryggande för kunden att veta att du har en ansvarsförsäkring som täcker upp kostnader för eventuella misstag. För din dyra utrustning, såsom verktyg, maskiner och fordon, bör du teckna både en fordonsförsäkring och en försäkring för egendom och verksamhetsavbrott.

Om du anställer personal bör du teckna personalförsäkringar för var och en då det ger ett tryggt skydd vid eventuell olycka eller sjukdom. Det finns även anpassade branschförsäkringar, till exempel försäkring för byggföretag, som täcker det mesta inom byggbranschen.

Gör en konkurrentanalys

Ta reda på hur liknande yrkesverksamma i ditt område tänker och agerar. Hur mycket tar de betalt och vad erbjuder de för tjänster?

Så tar du betalt som byggare

Egenföretagandet innebär att den ekonomiska tryggheten till stor del försvinner. Och att sätta rätt priser kan, till en början, vara svårt. Du måste ta hänsyn till arbete, material och vinst, samtidigt som priserna bör förbli konkurrenskraftiga.

Att ta för lite betalt kan, utöver den ekonomiska förlusten, ge intryck av brist på kompetens eller seriositet. Samtidigt kan ett för högt pris göra att du förlorar uppdrag.

Om du erbjuder samma eller liknande tjänster som dina konkurrenter bör du vara tydlig med vad eventuella prisskillnader innebär. Om du tar mindre betalt – berätta varför så kunden inte tror att dina tjänster är sämre än någon av konkurrenternas. Om du tar mer betalt – var noga med att berätta exakt vad kunden betalar extra för, vare sig det är den snabba leveransen, den höga kvaliteten eller det dyra materialvalet.

Och kom ihåg att hålla dig vän med konkurrenterna – du vet aldrig när du kan vara i behov av en underleverantör eller hantverkare som har andra kompetenser än du har.

Fundera kring följande när du sätter dina priser:

 • Vad kostar det att ta fram produkten eller utföra tjänsten? Alltså – vad kostar varorna i fråga och hur mycket kostar det att utföra dina tjänster? I beräkningen bör du ha med allt från tillverkning, transport och lokalhyra till administrativa utgifter, eventuella löner och friskvårdsbidrag.
 • Ta fram din “break even”: Alltså – räkna ihop ovan kostnader och dela det med antal enheter eller tjänster du förväntas sälja. Att ta fram en “break even” innebär att du tar fram lägsta prisnivå för att verksamheten överhuvudtaget ska gå runt.
 • Räkna in vinster: Nästa steg är att räkna in eventuella vinster. Vad behöver du tjäna per tjänst för att verksamheten ska bli lönsam?
 • Hur tänker dina kunder? Gör research och ta reda på vilka dina potentiella kunder är. Undersök målgruppen och ta reda på vad de har för preferenser. Vilka sorts tjänster värdesätter de? Hur priskänsliga är de? Och vad kännetecknar deras köpvanor?

Så skaffar du dina första kunder

Det kan vara svårt att, som nybliven egenföretagare inom byggbranschen, hitta kunder och behålla dem under en längre tid. Många byggföretag lägger anbud för att tilldelas byggprojekt, och det kan vara svårt att som nybliven entreprenör konkurrera i dessa budgivningar. Du måste alltså se till att bygga upp ditt rykte och nätverka med allt från lokala hantverkare till personer som helt och hållet står utanför branschen.

Här är ett par metoder att ta till för att skapa kännedom kring ditt företag:

 • Mun till mun-metoden: I byggbranschen är det många gånger rekommendationer människor emellan som leder till nya kunder. Se till att ordet sprids så att du på så sätt kan visa att du finns.
 • Ta hjälp av dina nära och kära: Berätta för vänner och familj om ditt nya företag och be dem sprida ordet vidare. En personlig rekommendation känns ofta tryggt, speciellt när det handlar om tjänster som ska utföras i det egna hemmet.
 • Skaffa en Facebooksida: Marknadsför ditt företag på Facebook och posta relevant innehåll som dina potentiella kunder kan tänkas vara intresserade av. Tänk på att du snarare ska skapa värde för dina följare än att prata om dig och dina tjänster.
 • Annonsera i tidningar: Lägg en liten del av din budget på att annonsera i lokala och regionala tidningar. Mät, efter ett tag, effekten för att se om det lönar sig.
 • Dela ut material: Tryck upp visitkort och dela ut flygblad. Varför inte erbjuda en välkomstrabatt till dina första kunder?

Lycka till med egenföretagandet!

Källor:

hemsida24.se

1000affarsideer.se

www.if.se/

 

6 övningar för byggarbetare

17 juni, 2018

bra träning för byggarbetare och hantverkare

Att jobba som byggare innebär ofta tunga lyft och att man arbetar med armarna ovanför huvudet – något som kan vara slitsamt för kroppen. Så hur gör man för att kroppen ska hålla in i pensionsålder? Alexandra Bylund, utbildad personlig tränare genom SAFE education, tipsar om övningar som inkluderar hela kroppen och som ger dig den stabilitet, styrka och rörlighet du behöver i ditt arbete.

Övningarna är enkla att utföra, de kräver inte särskilt mycket tid och passar bra vare sig du redan tränar aktivt eller är nybörjare. Gör varje övning två till tre gånger i veckan, à 10 x 3 repetitioner.

Knäböj

knäböj bra för byggarbetare

Om du arbetar mycket fysiskt förutsätter det att du har starka knän. Upplever du smärta i knäna kan du ofta förbättra det genom att träna dina sätesmuskler – alltså kroppens största muskler. Det är nämligen styrkan i sätet som ger stabilitet i knäna. Knäböj tränar i princip hela din kropp eftersom du under övningen aktiverar ländrygg, hela magmuskulaturen, höftböjarna, bak- och framsida lår och kanske viktigast av allt; sätesmusklerna.

Så här gör du:

 • Ställ dig axelbrett isär, eller bredare, med benen och vinkla tårna en aning utåt.
 • Korsa armarna över bröstet, brösta upp dig och ha en stolt hållning.
 • Böj på benen som om du skulle sätta dig ner på en stol. Behåll den stolta hållningen med bröstet utåt och gå gärna så djupt ner att knävinkeln blir mindre än 90 grader.
 • Res dig upp igen och repetera.

Om du vill förenkla övningen kan du använda en riktig stol att sätta dig på när du går ner i övningen. Vill du däremot avancera så är det “ass to the grass” som gäller, det vill säga att rumpan går nästan ända ner i marken innan du reser dig upp igen.

Utfallssteg

utfallssteg bra för byggarbetare

Utfallssteg är ungefär samma rörelse som när du går i trappor och aktiverar både ben och sätesmuskler. Övningen tränar dessutom upp din balans, koordination och kroppskontroll vilket är bra för dig som byggare.

Så här gör du:

 • Sätt händerna i midjan.
 • Stå med fötterna höftbrett isär.
 • Håll överkroppen rak, lyft bröstet och ha en stolt hållning så att du inte faller framåt i övningen.
 • Ta ett relativt stort steg framåt med ditt ena ben och böj det bakre benet tills ditt knä precis snuddar vid marken. Se till att det främre knäet alltid pekar rakt fram så att det inte faller in mot mitten.
 • Ta sen ett lika stort steg fram med det bakre benet så att dina utfallssteg blir som en gång framåt.

Om du vill förenkla övningen, vilket du bör göra om dina knän faller in mot mitten, kan du låta bli att gå ända ner till marken med det bakre knäet.

Magövning

magövning för hantverkare och byggare

Den här magövningen tränar bålen och dina sneda magmuskler vilket kan förebygga ryggsmärtor. Bålen fungerar som “kroppens hus” och det är viktigt att både tak, väggar och golv håller ihop och är starka.

Så här gör du:

 • Sätt dig på golvet med benen rakt framför dig, med knäna lätt uppdragna mot kroppen.
 • Ha en stolt hållning och håll bröstet uppåt, det vill säga så att ryggen inte blir krummad.
 • Ta fram en vikt, (eller något annat exempelvis ett mjölkpaket eller boll) och ställ bredvid din högra höft.
 • Ta dina båda armar och lyft upp vikten, fortfarande med den stolta hållningen intakt, och lyft vikten från höger till vänster höft ovanför din mage.

Om du vill förenkla övningen kan du resa dig högre upp med överkroppen. Vill du däremot göra övningen tyngre kan du istället luta dig längre bak, och om du vill avancera ytterligare lyfta dina fötter från marken. Det viktiga i den här övningen är att det ska bränna till i magen.

Axelpress

axelpress-för-byggare

Det är bra att öva upp styrkan i hela axlarna, överarmssträckaren och i de muskler som stödjer ryggraden – mycket för att förenkla i tunga lyft ovanför huvudet.

Så här gör du:

 • Ställ dig med benen höftbrett isär och ha en stolt hållning.
 • Ta två vikter (eller något annat som som väger exakt lika mycket, böcker exempelvis) och håll dem i vardera hand.
 • Vinkla dina armbågar i 90 grader så att handflatorna vänds från ditt ansikte; tänk dig att du skulle kunna lägga en stång i händerna.
 • Pressa dina armar över huvudet ända upp till toppen. När du pressar upp vikterna tenderar ryggen att svanka. Därför är det viktigt att aktivera bålen under hela övningen – något som även kommer resultera i att dina djupa, nedre magmuskler tränas.

Om du, på grund av begränsad rörlighet, har svårt att få upp armarna i rätt position kan du hoppa över den här övningen och istället köra rörlighetsövningen nedan tills du har ökat din rörlighet i axelpartiet.

Rörlighetsövning – axlar

Hur stark du än är, så är det viktigt att du också övar upp din rörlighet. Faktum är att en dålig rörlighet kan hämma styrkan. Och utan en bra rörlighet i axlar och bröstrygg är det dessutom lättare att skada sig när man lyfter tunga saker, exempelvis brädor, ovanför huvudet. Om det är någon av alla dessa övningar du ska göra så är det den här:

Så här gör du:

 • Ta en lång pinne, till exempel skaftet till en sopborste eller roller, och greppa den med valfri bredd mellan händerna.
 • För med raka armar upp pinnen ovanför huvudet och dra det sen bakom nacken så långt du kan – du kommer att behöva bredda fattningen när dina armar ska passera huvudet. Målet är att komma så långt bak och ner med armarna att de nuddar rumpan.
 • För sen tillbaka pinnen igen. Upprepa fram och tillbaka.

Om du vill förenkla övningen kan du bredda greppet och om du är väldigt rörlig och vill ha en större utmaning kan du hålla ett ganska smalt grepp.

Marklyft

marklyft bygger styrka för hantverkare och byggarbetare

I ditt yrke krävs det – som du säkert redan vet – att du lyfter på rätt sätt. Att dagligen lyfta tunga föremål från marken sliter på ryggen och därför är det viktigt att öva upp en bra teknik. Om du väljer att göra den här övningen hemma, där du kanske inte har tillgång till skivstång och vikter, kan du investera i två kettlebells som väger ungefär 20-24 kilo vardera.

Så här gör du:

 • Ställ dig höftbrett isär och placera två kettlebells vid sidan av dina fötter.
 • Ha en lätt böjning i knäna och se till att hålla ryggen i en rak och neutral hållning. Du ska alltså se till att du varken svankar eller krummar din rygg.
 • Fäst blicken ungefär 1,5 meter framför dig och greppa dina kettlebells.
 • Brösta upp dig och dra ihop skulderbladen innan du lyfter, och tänk gärna att du pressar fotsulorna genom marken genom hela övningen.
 • Lyft upp vikterna tills du är stående, och se till att ha samma hållning genom hela lyftet.
 • Fäll sen ner överkroppen på samma sätt, och med samma hållning, som på vägen upp.
 • När du närmar dig marken så böjer du på knäna och sätter ner vikterna.

Om det drar för mycket i baksida lår när du ska greppa dina kettlebells kan du höja upp vikterna en aning-

Gör de här övningarna regelbundet så maximerar du chanserna att behålla en stabil, stark och rörlig kropp som kan bygga i många år framöver. Lycka till!